„Przymierze z hetmanem” na zajęciach Koła Szachowego

Od początku października roku szkolnego 2016/2017 w naszej placówce działa Koło Szachowe. Już od pierwszych zajęć rozpoczęliśmy edukację szachową od „Przymierza z hetmanem”. Taką bowiem nazwę nosi program, według którego prowadzona jest edukacja szachowa w naszej szkole. Pierwszy cykl zajęć poświęcony został poznawaniu zasad poruszania się po szachownicy hetmana, skoczka, gońca i wieży – figur o większej wartości szachowej. Oczywiście chłopcy podczas nauki mają do dyspozycji fachową literaturę dydaktyczną do edukacji szachowej w szkole. Już podczas pierwszych zajęć nauczyli się z niej korzystać, poznając i stosując podczas ćwiczeń tzw. algebraiczną notację szachową. Na zajęciach Koła Szachowego chłopcy mają również możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0, którą do ćwiczeń wykorzystują szachiści klubowi, a nawet zawodowi gracze w tej dziedzinie. Dzięki wielu poziomom zaawansowania gry – od początkującego do najbardziej zaawansowanego, każdy uczestnik naszego Koła ma możliwość dopasować poziom trudności odpowiadający jego umiejętnościom i w bezstresowych warunkach trenować rozwiązania strategiczne na wirtualnej planszy. Przed nami całoroczny cykl zajęć z edukacji szachowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i realizowane są według autorskiego programu opiekuna Koła, nauczyciela Krystiana Machowczyka.

Edukację szachową w naszej szkole traktujemy jako swoistą innowację pedagogiczną w zakresie rozwoju umysłu, głównie kształcenia pamięci, logicznego myślenia, rozwoju wyobraźni i inteligencji uczniów. Dlatego pewne jest, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Koła Szachowego, w bardzo znaczący sposób wpłyną na rozwój intelektualny naszych wychowanków, co w dużej mierze przełoży się na poziom kształcenia w szkole.