Projekt „Dobry początek”. Kolejne zajęcia Savoir vivre.

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 wychowankowie naszej placówki mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji poprzez uczestniczenie w zajęciach projektu: Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego – warsztaty – Savoir vivre w życiu codziennym. Przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zadań indywidualnych i grupowych wychowankowie mieli możliwość uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu savoir vivre. Znajomość chociażby podstawowych zasad kulturalnego zachowania zdecydowanie wpływa na odbiór jednostki przez inne osoby.  Trening podstawowych zasad obycia nie tylko pomoże unikać niezręcznych sytuacji ale przede wszystkim wpłynie na poczucie pewności w relacjach z innymi. Wychowankowie chętnie podejmowali się treningu nabywania umiejętności kulturalnego zachowania. Zajęcia dotyczyły wielu sfer życia, w tym: kulturalnego zachowania w codziennym życiu, dostosowania ubioru do okoliczności, nakrycia stołu i zachowania na spotkaniach okolicznościowych, odpowiedniego zachowania w instytucjach (urząd, przychodnia zdrowia, kino, teatr itp.), załatwiania spraw urzędowych w sposób kulturalny i skuteczny. Wszyscy aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach, co można zobaczyć na zdjęciach.

Tekst i zdjęcia – K. Olejniczak