Kwesta na rzecz akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Dnia 3 czerwca 2018 r. młodzież naszego ośrodka po raz kolejny wzięła udział  w ogólnopolskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie idei ratowania polskich nekropolii znajdujących się za wschodnia granicą, tzw. Kresach Wschodnich. Wśród wielu znajdujących się tam polskich grobów, które w większości są zdewastowane i zapomniane, znajdują się również mogiły dziadów i pradziadów mieszkańców Dolnego Śląska. Wychowankowie MOW Wałbrzych Łukasz Hawrył i Adrian Lechocki wraz z wychowawcą Panem Danielem Sienkowiec w ostatnią niedzielę kwestowali – zbierając środki pieniężne na ratowani polskich nekropolii na wschodzie –  przy kościele pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Dziećmorowicach oraz przy kościele pw. św. Bartłomieja w Modliszowie.  Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, będąca inicjatywą o wieloletniej już tradycji, cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród młodzieży Dolnego Śląska, dlatego tak cieszy aktywne włączenie się do tego wyjątkowego przedsięwzięcia również wychowanków wałbrzyskiego ośrodka wychowawczego.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec