Egzamin gimnazjalny w szkole

Dnia 21 kwietnia 2015r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Jak co rok, dzień ten przysparza naszym uczniom i nauczycielom wiele emocji. Od samego  rana trwały ostatnie rozmowy i wskazówki nauczycieli, poprawianie krawatów i kołnierzyków  przez wychowawczynie, wreszcie ostatnie życzenia przed drzwiami sali gimnastycznej od młodszych kolegów i pracowników.
Po  rozlosowaniu miejsc uczniowie zasiedli w ławach. Dyrektor Ośrodka, pan Piotr Schienke zabrał głos jako pierwszy. Przypomniał chłopcom zasady zachowania podczas trwania egzaminu i życzył pomyślności w rozwiązywaniu testów. Po dokonaniu czynności proceduralnych i rozdaniu testów przyszła decydująca chwila – chłopcy ujrzeli treści czekających ich zadań.

Tak wyglądał początek każdego z trzech dni, w których trwały egzaminy. Nasi uczniowie dzielnie podejmowali zadania zarówno z części humanistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej oraz językowej. Za każdym razem, po opuszczeniu sali przez trzecioklasistów, jeszcze długo słychać było dyskusje na temat treści zadań testowych. Teraz czekamy na wyniki. Oczywiście życzymy chłopcom jak najlepszych osiągnięć w tym ważnym dla nich egzaminie.