Zajęcia projektowe z malarstwa budowlanego

W dniu 26 marca 2017r. nasi uczniowie wzięli udział w kolejnych zajęciach warsztatowych, które odbywają się w świdnickim Centrum Kształcenia Zawodowego. Są to zajęcia projektowe, organizowane w ramach Kursu Umiejętności Zawodowych.  Tym razem nasi wychowankowie zmierzyli się z zagadnieniami oraz działaniami praktycznymi dotyczącymi malarstwa budowlanego. Pod okiem doświadczonego instruktora, zgłębiali teoretyczne podstawy wiedzy dotyczącej przygotowania podłoża malarskiego, prawidłowego doboru narzędzi malarskich a także zasad bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności praktycznych przy stanowisku pracy. Po kilku cennych instruktażach, uczniowie przystąpili do samodzielnego przygotowania farb emulsyjnych. Dobierali odpowiednią ilość pigmentów i wody, a następnie mieszając próbowali uzyskać odpowiednią gęstość oraz odcień materiału malarskiego. Podczas tych ćwiczeń okazało się, że czynność ta wcale nie należy do banalnych, co więcej – ma istotny wpływ na efekt dalszych prac. Jednak pod okiem fachowca poradzili sobie z tym zadaniem, nabywając wielu nowych umiejętności. Kolejne zadanie czekało chłopców już na indywidualnych stanowiskach pracy. Tam, w specjalnych boksach malarskich, gdzie wcześniej wykonywali na ścianach konturowe rysunki przygotowawcze, przystąpili do prac malarskich. Jednak nie było to malowanie całych ścian na jednolity kolor. Zadaniem uczniów było namalowanie na odpowiednich płaszczyznach mozaiki zbudowanej z figur geometrycznych, w dodatku sami mieli dobrać kolory mozaiki tak, aby uzyskać na płaszczyźnie symetryczny układ figur. Tu zetknęli się dodatkowo z praktycznym wykorzystaniem wiadomości z lekcji matematyki. Malarz i geometria…
A jednak.!  Podczas zajęć wychowankowie pracowali z dużym zaangażowaniem, tworząc na ścianach ciekawe wzory. Pod koniec zajęć okazało się, że większość prac wykonana została na wysokim poziomie, za co chłopcy usłyszeli z ust instruktora wiele pochwał za wykonaną pracę. Oczywiście nie zabrakło też cennych, pouczających wskazówek, rozwijających ich dalsze umiejętności w zakresie prac malarskich. Podsumowując zajęcia, podczas wspólnych rozmów z instruktorem, chłopcy stwierdzili, że jest to jednak bardzo ciekawy kierunek zawodowy, dający wiele satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
Więc może wrócić tu do szkoły po ukończeniu gimnazjum?