Zajęcia projektowe z arteterapii

Zaproponowane przez nas techniki podczas zajęć z arteterapii, stwarzały chłopcom warunki do poznania własnych możliwości, talentów, mocnych i słabszych stron uczestników.  Chłopcy podczas wykonywania prac plastycznych realizowali oni swoje pomysły do zaproponowanych przez nas technik. Jest to przykładem tego, że sztuka pozwala na rozwijanie wyobraźni. Największym zainteresowaniem  cieszyły się mandale, dekoupage, witraże.  Zdarzały się sytuacje, kiedy konieczne było motywowanie uczestników do pokonywania trudności pojawiających się w trakcie pracy. Przezwyciężenie tych trudności i doprowadzenie pracy do końca wzmacnia wiarę we własne możliwości młodych ludzi oraz uczy odpowiedzialności.