Zajęcia projektowe „Planowanie codziennych zakupów”

20 stycznia 2017r. kolejna grupa uczniów wzięła udział w zajęciach projektowych, poświęconych prawidłowemu planowaniu codziennych zakupów. W toku pracy wychowankowie poznali pojęcia kosztów stałych i zmiennych, poznawali również zasady i kryteria wyboru produktów, którymi powinien kierować się klient podczas zakupów. W pierwszej części zajęć chłopcy pracując w zespołach zadaniowych, próbowali odpowiedzieć na pytanie: jak prawidłowo zaplanować zakupy aby nie wydać zbyt wiele pieniędzy. Tu uczniowie z pomocą nauczyciela wypracowali między innymi średni koszt dziennego wyżywienia jednej osoby, na podstawie zbiorczej listy zakupów. Sami dobierali artykuły żywnościowe, uwzględniając zasady zdrowego żywienia.
W drugiej części zajęć chłopcy wykorzystując narzędzia arkusza kalkulacyjnego Excel, opracowywali komputerowo zestawienia miesięcznych wydatków budżetu domowego, łącząc opracowane wcześniej koszty wyżywienia z kosztami stałymi. Ponadto różnice w kosztach budżetowych, które opracowali, przedstawili graficznie, generując wykresy na podstawie danych tabelarycznych. Tu zadanie było dość proste, ponieważ wcześniej uczniowie często ćwiczyli pracę w MS Excel na zajęciach informatyki w szkole. Gdy podsumowywaliśmy zajęcia, chłopcy stwierdzili, że sporej części wydatków byli nieświadomi, lecz teraz już wiedzą, od czego muszą zacząć planowanie codziennych wydatków w domowym budżecie.
Zajęcia prowadził nauczyciel – Krystian Machowczyk.