Zajęcia projektowe – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W dniu 10 lutego 2018r. grupa uczestnicząca  w kursie budowlanym – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” uczyła się malować ściany i sufit farbą nawierzchniową. Najpierw przystąpiono do przygotowania pomieszczenia do malowania, a więc usunięcia ze ścian i sufitu wszystkich zabrudzeń. Następnie sprawdzono przyczepność starej farby. Podczas wcześniejszych zajęć chłopcy zajmowali się pęknięciami, odpryskami i obtłuczeniami tynków. Wypełniali je materiałem zbliżonym charakterem do już znajdującego się na ścianie – tynkiem cementowo – wapiennym. Zabrudzenia, które nie dały się zmyć, zamalowano specjalną farbą izolującą plamy. Wszystkie miejsca naprawiane zaprawą zagruntowano. Po wyschnięciu gruntu nałożono farbę nawierzchniową. Zgodnie z instrukcją prowadzącego  począwszy od malowania sufitu, a następnie ścian od góry w kierunku podłogi. Farba została nałożona od razu na całej wysokości ściany (od sufitu do podłogi). Ułatwiło to zachowanie „mokre na mokre” i uzyskanie maksymalnie dokładnego rozprowadzenia farby.