Zajęcia projektowe Montaż licznika energii elektrycznej

Dnia 13.05.2017r.  wychowankowie z grupy projektowej o kierunku „Montaż i konserwacja instalacji elektrycznej”, po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które odbywają się w  Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy. Podczas zajęć chłopcy uczyli się montażu licznika do pomiaru energii elektrycznej. W tym celu budowali na specjalnych płytach montażowych układy elektryczne, do których podłączone były liczniki. Oczywiście po prawidłowo wykonanych układach, chłopcy samodzielnie uruchamiali instalację i dokonywali odczytów pomiarów zużycia energii elektrycznej przez pracujący pod nią odbiornik. Na jednym ze stanowisk odbiornikiem była wiertarka elektryczna, na innym energię pobierały lampy oświetleniowe. Analizując odczyty pomiarów uczniowie poznawali wartości zużycia energii w jednostkach kWh (kilowatogodzinach), a także uczyli się prawidłowo odczytywać optymalne i graniczne parametry liczników, które zamieszczone były na tabliczkach znamionowych. Podczas tych zajęć chłopcy nabyli wiele bardzo przydatnych umiejętności do pracy w zawodzie energetyka i co ważne – utwierdzili się w przekonaniu, że warto jest kształcić się w tym zawodzie po ukończeniu naszego gimnazjum.