Zajęcia projektowe „Kultura w życiu codziennym”

Szkolenie to zostało skierowane dla naszych wychowanków chcących uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu współczesnego savoir vivre.  Pierwsze spotkania odbyły się 14 i 15 stycznia, w których uczestniczyło po 6 wychowanków z każdej grupy wychowawczej. Zajęcia prowadzone były przez wychowawców naszej placówki panie Dorotkę Pawelec i Krystynę Osiewałę. Pierwszego dnia uczestnicy realizowali program z zakresu „Kultura w życiu codziennym”, gdzie zapoznawali się z zasadami człowieka kulturalnego oraz normami i regułami zachowania obowiązującego w miejscach publicznych. Drugi temat dotyczył „Kultury osobistej w życiu szkoły”. Przy tym temacie  pracowaliśmy nad postawą i zachowaniem się ucznia w szkole w kontekście: kultury słowa,  bycia, ubioru, wyglądu, oraz kultury zdrowotnej i fizycznej. Zajęcia zostały tak opracowane aby nikt nie miał czasu na nudę, dlatego oprócz pogadanek, rozmów, burzy mózgów i inscenizacji odgrywania różnych scenek, było wiele innych ciekawych metod pracy. To była dobra lekcja kultury przygotowująca nas do dorosłego życia w społeczeństwie.