Zajęcia projektowe – budownictwo i tynkarstwo

Od dnia 8 marca 2017r. grupa wychowanków przystąpiła do udziału w kursie umiejętności zawodowych w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wychowankowie uzyskają kwalifikacje: B6 wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich i zdobędą umiejętność wykonywania robót malarskich. Na początek chłopcy w ramach prac praktycznych uczyli się kłaść różne rodzaje tynku, stosowane w budownictwie, w tym tynki gipsowe stosowane wewnątrz budynków oraz  wapienne, stosowane na ścianach zewnętrznych.

Przypomnijmy, że kurs ten jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu pt. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020. Zajęcia realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Wychowankowie uczestniczą  w tych zajęciach trzy razy w tygodniu (w środy, piątki i soboty). Forma kursu i to, że zajęcia praktyczne przeplatane są odpowiednim materiałem teoretycznym znacząco wpływa na jakość przyswajanej wiedzy.

Zajęcia realizowane w ramach kursu zakończą się egzaminem praktycznym, który będzie formą oceny opanowania wiedzy i umiejętności.

Kurs jest  niezwykłą szansą dla naszych wychowanków. Stwarza możliwość zdobycia określonych umiejętności w branży budowlanej. Wspomaga rozwój wychowanków w zakresie ukierunkowania ich dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz z pewnością zwiększy ich szansę na znalezienie pracy i utrzymanie zatrudnienia po uzyskaniu pełnoletności.