XIV Turniej Rycerski „Czas pokoju”

W dniu 11.10.2022r. sześciu wychowanków naszego ośrodka (Sz. Baranowski, O. Chmura, W. Pituła, K. Gliniak, E. Kuźma, B. Kazimierski) wraz z wychowawcą K. Olejniczak  mieli zaszczyt uczestniczyć w organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz Gminę Walim, XIV Turnieju Rycerskim „Czas pokoju”.  Celami turnieju m.in. były:  rozbudzanie zainteresowań przeszłością przez ukazanie najdawniejszej historii regionu, przybliżenie cech średniowiecznej architektury obronnej, kształtowanie postawy szacunku wobec zabytków. Przebrani w stroje damy dworu, rycerzy i giermków z radością uczestniczyliśmy w turnieju na Zamku Grodno. Poza prezentacją strojów braliśmy udział w konkurencjach sportowych. Mogliśmy również zwiedzić zamek. Cała impreza udała się wspaniale, wszystkim dopisywały humory, a na koniec każdy uczestnik otrzymał upominek.

Tekst i zdjęcia – K. Olejniczak