Wyjście do kina „Apollo”

Dnia 18 października 2022 r. wychowankowie placówki pod opieką Pani Krystyny Osiewały oraz Panów Daniela Sienkowiec i Kacpra Jefmańskiego udali się do wałbrzyskiego kina „Apollo” na film „Orzeł. Ostatni patrol”. Film ten to spektakularna produkcja opowiadająca losy legendarnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Jednostka polskich sił zbrojnych wsławiała się w okresie II wojny światowej bohaterskimi czynami w walce z niemiecką flotą III Rzeszy na trwałe zapisując się na kartach historii. Film rekonstruuje dzieje ostatniej misji polskiego okrętu na wodach Morza Północnego w 1940 r. oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, co faktycznie wydarzyło się na przełomie marca i kwietnia 1940 r. z polskim okrętem (wraku ORP „Orzeł” do dziś nie odnaleziono). Film wywarł na chłopcach mocne wrażenie, udział młodzieży w tej projekcji był ciekawą lekcją historii ukazującą losy polskiego okrętu w czasie II wojny światowej.

      Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec