Wyjazd do Auschwitz Birkenau

Dnia 23 maja 2022 r. wychowankowie placówki, realizując przy współpracy z Instytutem Studiów nad Holokaustem i Prawami Człowieka im. Olgi Lengyel TOLI projekt edukacyjny „Niepamiętane historie – śladami wielokulturowego miasta”, udali się pod opieką Pani Krystyny Osiewały i Pana Daniela Sienkowiec do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.  Młodzież miała możliwość zwiedzenia tego ważnego miejsca martyrologii, tak wyjątkowego dla historii i pamięci każdego człowieka. Wśród miejsc które mogliśmy zwiedzić były m.in. budynki „szpitalne” gdzie przeprowadzano eksperymenty lekarskie na więźniach (dorosłych jak i dzieciach), kwatery gdzie przetrzymywano przybyłych więźniów różnych narodowości (Polaków, Żydów, Romów, Węgrów i in.). Udając się kolejno pod Ścianę Straceń minutą milczenia oddaliśmy hołd wszystkim pomordowanym tam osobom, zwiedziliśmy również celę śmierci św. Maksymiliana Kolbe, męczennika za wiarę. Kolejno udaliśmy się do drugiego obozu w Brzezince gdzie znajduje się główna rampa wyładunkowa i tzw. Brama Śmierci – Auchwitz II Birkenau. Wyjazd do Miejsca Pamięci KL Auschwitz-Birkenau zrealizowano w ramach zajęć szkolnego Koła „Pasjonaci historii”.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec