Wycieczka grupy pierwszej do Zagórza Śląskiego

W dniu 9 października zorganizowaliśmy wycieczkę do Zagórza Śląskiego. W wycieczce wzięli udział wychowankowie grupy I. Z internatu  wyszliśmy po śniadaniu o godz.9:30. Następnie wędrowaliśmy częściowo szlakiem  turystycznym- żółtym, a częściowo szosą. Podczas wędrówki chłopcy podziwiali piękny krajobraz, a niewątpliwą atrakcją były konie, które pasły się na ogrodzonym polu w pobliżu naszej trasy. Zrobiliśmy kilka ciekawych zdjęć,  konie chętnie pozowały.  Trasa nie była zbyt łagodna, ale za to malownicza, w kolorach jesieni. Po około10 kilometrach i 2,5 godzinach wędrowania doszliśmy do Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Udaliśmy się na nowy most, który łączy dwa brzegi jeziora. Przed mostem była ciekawa ekspozycja, która zainteresowała kilku chłopców. Na zdjęciach przedstawiała kolejne wcielania mostu począwszy od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Po krótkim odpoczynku rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski, zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i ruszyliśmy w drogę powrotną.

Tekst i zdjęcia – M. Maź