Wycieczka do Wrocławia – zajęcia z energetyki

W dniu 7 listopada  2018 roku została zorganizowana wycieczka do Wrocławia dla elektryków- uczestników projektu. W wycieczce wzięło udział sześciu wychowanków naszego ośrodka. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie wrocławskiej firmy ELEKTROTIM zajmującej się produkcją elektrycznych urządzeń sterujących, przesyłaniem energii elektrycznej, budową, sterowaniem i eksploatacją  sygnalizacji świetlnych i wiele innych. Odbyła się prelekcja multimedialna, zwiedziliśmy również część zakładu produkcyjnego.

Kolejnym punktem wycieczki był zakład ZAE Wrocław. Obejrzeliśmy proces produkcji i montażu szaf sterujących urządzeniami elektrycznymi. Dyrektor hali produkcyjnej w bardzo interesującym przekazie opowiadał czym zajmują się pracownicy oraz zachęcał do podjęcia pracy w ich zakładzie.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie podstacji zasilającej obiekty w energię elektryczną R-144. Podstacja pozyskuje energię elektryczną z elektrociepłowni i rozprowadza ją do obiektów, które zasila. Dba o płynne dostarczenie energii zgodnie
z zapotrzebowaniem odbiorców. Na terenie stacji znajdują się transformatory, które obniżają napięcie z 400 kV do wartości mniejszych, zgodnych z zapotrzebowaniem. Szczególnym zainteresowaniem naszych wychowanków cieszyła się sterownia.