Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu NP-LS

W dniu 25 kwietnia  2017 roku została zorganizowana wycieczka do Wrocławia dla uczestników projektu: „Nowa Perspektywa- Lepszy Start”.  W wycieczce wzięło udział sześciu wychowanków naszego ośrodka, zainteresowanych zawodami: piekarz i cukiernik. Wycieczka rozpoczęła się wcześnie rano pobudką o godz. 5.50 gdyż wyjazd grupy zaplanowany został na godz. 6.40. Podróżowaliśmy busem do Wrocławia, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 19, gdzie oczekiwała na nas pani przewodnik i koordynator wycieczki.

Pierwszym punktem był przejazd, a następnie zwiedzanie cukierni „Carolin and Simon”. Wychowankowie nasi z dużym zainteresowaniem obejrzeli cały zakład, a szczególnie tę niedostępną dla klientów część produkcyjną. Właściciel opowiadał chłopcom historię zakładu oraz kolejne etapy wytwarzania galanterii cukierniczej  i wyrobów piekarniczych. Część naszych wychowanków chętnie próbowała swoich sił i umiejętności przy wytwarzaniu wyrobów cukierniczych. Kolejnym etapem była cukiernia „Wolak” bardzo podobna w swoim profilu działalności do poprzedniej. I tu również nasi chłopcy próbowali swoich sił przy zdobieniu wyrobów cukierniczych.

Ostatnią, trzecią cukiernią, odwiedzoną tego dnia była cukiernia „Filipinka” . Tutaj właściciel firmy oprócz zaprezentowania swojego zakładu, opowiedział jak to pracownicy chronili swój zakład pracy przed zalaniem podczas pamiętnej powodzi we Wrocławiu w 1997 roku. Chłopcy wykazali zainteresowanie produkcją i historią zakładu. Na koniec zostaliśmy poczęstowani wyrobami z tej cukierni. Byliśmy zachwyceni zwłaszcza walorami smakowymi.