Warsztaty z zakresu stresu i radzenia sobie z nim

Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim trwały u nas od 9.11.2017r. do 07.12.2017r. Głównym celem zajęć było wypracowanie z młodzieżą praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. Główne tematy poruszane podczas cyklu zajęć to:
– co to jest stres;
– objawy stresu w sferze emocji, zachowań, na poziomie fizjologicznym w sferze myślenia i filozofii życiowej;
– sposoby radzenia sobie ze stresem;
– jak kontrolować emocje.
Podczas całego cyklu zajęć mieliśmy okazję poznać bliżej uczestników, nawiązać z nimi satysfakcjonującą współpracę, jak również obserwować ich zaangażowanie w dyskusje, kreatywność podczas różnego rodzaju ćwiczeń. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem całego cyklu spotkań, wymianą doświadczeń, wręczeniem drobnych upominków dla chłopców. Spotkała nas też miła niespodzianka ze strony uczestników – dostaliśmy własnoręcznie robione przez nich ozdoby świąteczne. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie nas w Waszej plaćówce, pozdrawiamy serdecznie chłopaków, panią Krysię i przy okazji życzymy Wesołych Świąt oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku!