Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych

Dnia 11.01.2017r. grupa 18 wychowanków naszej placówki uczestniczyła w Treningu w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Były to warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych. Podczas zajęć, które odbywały się w sali terapii, chłopcy sporo dowiedzieli się o przykrych skutkach i niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, nie tylko w aspekcie szkodliwości dla zdrowia, ale także w kontekście przykrych konsekwencji prawnych. Zajęcia prowadziły panie: Elżbieta Wachowska – Karaśkiewicz oraz Maria Kędzierska.