Zapraszamy na VII Mistrzostwa Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych
w Tenisie Stołowym

VII Mistrzostwa Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym odbędą się w dniu 01.12.2022r.
w Wałbrzychu, w hali sportowo – rekreacyjnej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o., przy ul. Ratuszowej 6. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach należy przesłać w formie elektronicznej na adres mowwalbrzych@op.pl, a jego oryginał pocztą na adres:

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu
Strzegomska 20
58-308 Wałbrzych

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 22 listopada 2022r.
Mistrzostwa objęte są honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji filmowych z poprzednich edycji Mistrzostw:
2019 – link: https://www.youtube.com/watch?v=zIsggAk4JDU&feature=youtu.be
2018 – link: https://www.youtube.com/watch?v=HlVpYwAP7LY&feature=youtu.be
2017 – link: https://www.youtube.com/watch?v=IzRP8nB7otc&feature=youtu.be

Informacje organizacyjne:

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Mistrzostw. Prosimy zapoznać z regulaminem również swoich zawodników.
Drużyna uczestnicząca w Mistrzostwach ma obowiązek posiadać jednolite stroje sportowe, a każdy zawodnik musi być zaopatrzony w legitymację szkolną.
Obowiązujące wszystkich zawodników obuwie zmienne to: trampki lub halówki.
Warunkiem udziału zawodników w Mistrzostwach jest przedstawienie przez kierownika drużyny oryginałów:
– zgłoszenia udziału w zawodach o ile nie zostało wysłane pocztą;
– listy zawodników zatwierdzonej przez Dyrektora placówki;
– oświadczenia o akceptacji regulaminu Mistrzostw podpisanego przez kierownika drużyny i wszystkich zawodników;
– oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych podpisanego przez kierownika drużyny i wszystkich zawodników (każdy podpisuje swój egzemplarz oświadczenia).
Oryginały w/w dokumentów kierownik drużyny przekazuje Koordynatorowi Mistrzostw po przybyciu na zawody. Wzory listy zawodników oraz w/w oświadczeń stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do regulaminu. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.
Brak wyżej wymienionych oryginałów dokumentów spowoduje niedopuszczenie drużyny do zawodów.
Proszę pamiętać o wyposażeniu zawodników w paletki ( przynajmniej 3 w przypadku jednego zespołu / przynajmniej 5 w przypadku dwóch zgłoszonych zespołów ) – mogą bowiem jednocześnie rozgrywać mecze na różnych stołach.
Rozpoczniemy Mistrzostwa punktualnie więc prosimy również o punktualne przybycie na Mistrzostwa zgodnie z przesłanym programem.

Materiały do pobrania:

Regulamin VII Mistrzostw Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym. >>>

Program Mistrzostw >>>

Zgłoszenie udziału w rozgrywkach >>>

Oświadczenie uczestnika Mistrzostw – ochrona danych osobowych >>> 

Lista zawodników >>>

Oświadczenie kierownika drużyny oraz zawodników o akceptacji regulaminu Mistrzostw >>>