Uroczystość z okazji Dnia Dziecka

W dniu 05.06.2021r. w naszym ośrodku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie powyższe miało charakter sportowo – zabawowy. Młodzież naszej placówki miała okazję wzięcia udziału w pięciu konkurencjach sportowo – zręcznościowych. Były to następujące konkurencje:

  1. rzut piłką lekarską,
  2. na najlepszego egzekutora rzutów osobistych do kosza
  3. na najlepszego egzekutora rzutów karnych do celu,
  4. na najlepszego żonglera piłką nożną,
  5. rzut jajkiem.

Pierwszą konkurencją był rzut piłką lekarską w dal dowolną techniką. Wśród 15 zawodników najlepszym okazał się Kacper Pasiński wyrzucając piłkę na odległość 13 m. Drugie miejsce zajął Dorian Tuszakowski z wynikiem 12.20 m, trzeci był Jakub Płuciennik 10.60 m. W następnej konkurencji, jaką było wykonywanie rzutów osobistych do kosza udział wzięło 12 zawodników. Każdy z nich oddał po trzy  rzuty. Tutaj najlepszym egzekutorem okazał się Marcin Piotrowicz , drugie miejsce zajął Kacper Pasiński, trzecie Dorian Tuszakowski. Egzekutor rzutów karnych do celu to kolejna rozegrana tego dnia konkurencja sprawnościowa. Wzięło w niej udział 13 zawodników.  Wyniki były  następujące: I miejsce Jakub Konarski, II Damian Iwanecki i III Bartosz  Poznański.

Kolejną konkurencją rozegraną tego dnia był konkurs na najlepszego żonglera piłką nożną. Wzięło w niej udział 10 zawodników, z których bezapelacyjnie najlepszy okazał się Kacper Pasiński podbijając piłkę 135 razy. Drugie miejsce zajął Jakub Konarski uzyskując rezultat 68 podbić. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Szpak z wynikiem 29 podbić. Ostatnią konkurencją rozegraną tego dnia był rzut jakiem. Konkurencja ta polegała na tym, iż pary zawodników rzucały do siebie jajko. Po złapaniu jajka w dłonie zawodnicy cofali się od siebie o jeden krok, po czym ponownie oddawali rzut jajkiem. Z czasem odległość między zawodnikami przekraczała już 20 m i coraz większą trudność sprawiało złapanie jajka tak, aby się nie zbiło, ponieważ uszkodzenie jajka powodowało wyeliminowanie z gry. Wśród 7 par zawodników najlepszymi okazali się Paweł Pasternak i Aleks Spiżarski, drugie miejsce zajęli Oskar Chmura i Hubert Rełek, trzecie miejsce zdobyli Damian Iwanecki i Dorian Tuszakowski. Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami, a na koniec grupy wychowawcze otrzymali kiełbaski.
Całość uroczystości przygotowali wychowawcy Andrzej Stefański i Mirosław Maź.

Fotorelacja – A. Stefański, M. Maź