Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021

Dzień 25 czerwca był dla naszych wychowanków jednym z najważniejszych dni. Nadszedł bowiem moment zakończenia roku szkolnego 2020/2021. O godzinie 12.30 dyrektor naszej placówki – pan Piotr Schienke przywitał serdecznie na sali gimnastycznej wszystkich chłopców, nauczycieli i wychowawców, którzy przybyli na naszą uroczystość. Na początek złozył w imieniu całej społeczności ośrodka życzenia chłopcom, którzy w ukończyli lub w najbliższym czasie ukończą osiemnnaście lat. Otrzymali oni prezenty i sporo życzliwych słów. Następnie dyrektor w kilku słowach podsumował ten miniony już rok szkolny, w którym wielu naszych wychowanków ciężką całoroczną nauką wypracowało sobie promocję do następnej klasy, a w przypadku klasy ósmej – ukończenie szkoły. Nie sposób opisać, jak wiele radości i satysfakcji rysowało się na twarzach chłopców, gdy z rąk dyrekcji odbierali świadectwa i dokumenty świadczące o promocji. Były łzy, upominki  i podziękowania. Na szczególne gratulacje zasłużyli Mateusz i Kacper, którzy w tym roku otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Oby tak się zdarzyło również w przyszłym roku szkolnym.