Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród

w dniu 24 lutego 2022r. odbyło się uroczyste  podsumowanie pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego. W trakcie apelu nagrodzono uczniów za uzyskanie wysokich wyników w nauce, sumienne wywiązywanie się z obowiązków wychowanka i ucznia oraz zaangażowanie w różne formy aktywności. Zdecydowana większość wychowanków otrzymała dyplomy, wyróżnienia, pochwały oraz upominki i nagrody rzeczowe. Chłopcom, którzy szczególnie wyróżnili się na tle klasy i grupy przyznano również nagrody finansowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym wychowankom i życzymy dalszych sukcesów w drugim semestrze.

Fotorelacja – K. Machowczyk