Ukończyliśmy Dolnośląski Program Usamodzielnienia

W poniedziałek, 13 marca 2017 roku uczniowie naszej placówki, którzy ukończyli Dolnośląski Program Usamodzielnienia w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu programu. Dokumenty, wystawione przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu jako placówkę prowadzącą szkolenia, chłopcy otrzymali na uroczystym apelu. Warto przypomnieć, że wychowankowie, którzy otrzymali zaświadczenia, uczestniczyli w dwóch formach wsparcia: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego – Savoir vivre w życiu codziennym” oraz  „Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego”. W czterech, sześcioosobowych grupach chłopcy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, w okresie od 14 stycznia do 12 lutego 2017 roku i ukończyli tę formę wsparcia w wymiarze 36 godzin. Uczestnictwo w zajęciach wzbogaciło naszych wychowanków o bardzo wiele umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po usamodzielnieniu. Nasi uczniowie są bardzo dumni z ukończenia pierwszego etapu programu, choć odbierając zaświadczenia przyznali, że wcale niełatwo było na nie zasłużyć.