Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 24 października w naszym ośrodku odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W szkoleniu tym udział wzięli wszyscy wychowankowie placówki, podzieleni na grupy. Instruktaż prowadził doświadczony ratownik medyczny, który na co dzień pracuje w pogotowiu ratunkowym. Szkolenie rozpoczęło się zapoznaniem naszych uczniów z przepisami regulującymi obowiązek oraz warunki udzielania pierwszej pomocy osobom jej potrzebującym w nagłych wypadkach. Chłopcy ćwiczyli między innymi sposoby sprawdzania oddechu i masaż serca na fantomach ćwiczeniowych. Uczyli się także obsługi defibrylatora AED i warunków jego użycia podczas udzielania pierwszej pomocy. Sporo dowiedzieli się także o objawach zawału serca, udaru mózgu i innych przypadkach, z którymi możemy zetknąć się na co dzień. Było to naprawdę bardzo istotne i mocno pouczające spotkanie z osobą, która niemal codziennie ratuje życie ludzi, często kontynuując czynności ratunkowe poprzedzone właśnie udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej przez przypadkowe osoby.

Tekst i zdjęcia – K. Machowczyk