Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

11 września 2022 roku w naszej placówce kolejny raz obchodzony był Świato­wy Dzień Pierwszej Pomocy. Jest to bardzo ważny dzień. Tego dnia kolejny raz w gronie wychowanków i  wychowawców dyskutujemy o ważności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ale oczywiście sama rozmowa nie jest tu najważniejsza. Za każdym razem kiedy jest ku temu okazja proszę naszych wy­chowanków aby podzielili się swoja wiedzą i umiejętnościami z kolegami. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie działań praktycznych. Obserwowanie i po­wtarzanie, to te dwie formy dają najlepszy efekt. Nasi chłopcy poprzez obserwo­wanie i powtarzanie tego co widzieli uczą a ci którzy prezentują zyskują respekt w grupie i pewność siebie. Zawsze, po tego rodzaju zajęciach jest zmotywowa­ny aby podczas zajęć Edukacji Dla Bezpieczeństwa jak najwięcej czasu poświę­cać na ten zakres materiału.

Tekst i zdjęcia – M. Sopicki