Praktyki zawodowe

Nie każdy musi pójść do szkoły średniej, tak jak nie każdy musi studiować. Wybór szkoły branżowej sprawia, że po jej ukończeniu masz fach w ręku, a fachowcy obecnie są też bardzo potrzebni, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki temu można naprawdę sporo zarobić. Niejednokrotnie znacznie więcej niż po studiach. Ponadto wraz z reformą oświaty w szkole branżowej nacisk kładziony jest na praktykę, czyli zdobywanie realnych umiejętności, co przygotowuje młodych ludzi do wymagań rynku pracy i ułatwia znalezienie pierwszej pracy. Wbrew pozorom szkoła branżowa jest też pierwszym krokiem w dalszym rozwoju, a to za sprawą tego, że wraz z jej ukończeniem i zdobyciem praktyki można pójść na egzamin czeladniczy i założyć własną firmę.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ma kwalifikacje do wykonywania różnych prac wykończeniowych w budynkach (nowych i remontowanych), pracuje z różnymi materiałami, wykorzystuje wiele narzędzi budowlanych. Potrafi wykonać roboty w systemie suchej zabudowy, znać różne techniki malarskie, tapeciarskie, tynkarskie i okładzinowe, posiadać kwalifikacje glazurnika i znać narzędzia do układania płytek i posadzkarza. A wszystko to musi być zgodne ze sztuką budowlaną. Uczeń który chce wykonywać ten zawód musi chcieć się uczyć. Przemawia za tym wielość i różnorodność robót, które ma do wykonania, konieczność zastosowania wielu materiałów, narzędzi oraz technologii.

Tekst i zdjęcia – B. Tomasik