Praktyczne zajęcia plenerowo – masowe we Wrocławiu

Dnia 7 marca 2017 r. wychowankowie ośrodka pod opieką Pana Daniela Sienkowiec, nauczyciela historii i wychowawcy w MOW w Wałbrzychu, uczestniczyli w jednodniowych praktycznych zajęciach plenerowo-masowych we Wrocławiu. Wyjazd do stolicy Dolnego Śląska odbył się był w ramach realizowanego projektu edukacyjno-zawodowego pn. „Nowa Pespektywa – Lepszy Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pierwszym punktem wycieczki zorganizowanej przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu było zwiedzanie Hydropolis – Centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu. Miejsce to, w którym dzięki zaawansowanym technologiom multimedialnym młodzi ludzie odkrywają – ukazany z różnych perspektyw – niesamowity świat wody, bardzo spodobało się naszym wychowankom. Wykorzystując liczne ekrany dotykowe i interaktywne instalacje edukacyjne, młodzież z dużą ciekawością zapoznała się z prezentowaną ofertą edukacyjną Hydropolis. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Poczty i Telekomunikacji mieszczące się w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu. Podczas zwiedzania nasi wychowankowie zapoznali się z historią Poczty na ziemiach polskich, z bliska można było przyjrzeć się licznie zgromadzonym eksponatom (m.in. szyldom, skrzynkom pocztowym, urządzeniom służącym łączności, archiwalnym aparatom telekomunikacyjnym), jednak najbardziej uwagę młodzieży przykuły znajdujące się w budynku muzeum historyczne dyliżanse i stroje pocztyliońskie z XIX i XX w. Następnym miejscem które mogli zwiedzić wychowankowie MOW Wałbrzych była wrocławska Hala Stulecia, wpisana od 2006 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym unikatowym miejscu, będącym jednym z największych dzieł architektury XX wieku, chłopcy zwiedzili Centrum Poznawcze Hali Stulecia, tworzące swoistą ścieżkę edukacyjno – poznawczo – rekreacyjną przeznaczoną dla zwiedzających. Po przerwie obiadowej młodzież naszego ośrodka udała się kolejno do Humanitarium – Ogrody Doświadczeń. Korzystając z oferowanego przez wrocławskie Humanitarium programu zajęć młodzież zapoznała się z wieloma ekspozycjami ukazującymi oblicza współczesnej nauki, dzięki obserwowanym na żywo eksperymentom z pogranicza dziedzin matematyki, fizyki i chemii chłopcy z ciekawością zgłębiali nieznane dotąd tajniki tych gałęzi nauk. Uczniowie MOW Wałbrzych wzięli ponadto czynny udział w zajęciach edukacyjnych mających miejsce w laboratorium chemicznym BASF działającym na terenie Humanitarium.

Cały wyjazd i program zajęć w ramach projektu „Nowa Pespektywa – Lepszy Start” spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony naszych chłopców. Jak twierdzą – już nie mogą się doczekać kolejnych tego typu wyjazdów edukacyjnych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe certyfikaty, dokumentujące ich udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.