Prace malarskie w Szkole Podstawowej nr 5

Dnia 4.12.2021r. w ramach współpracy ze środowiskiem nasi wychowankowie pod opieką p. Radka Zająca udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu, gdzie na zasadzie wolontariatu wykonywali prace malarskie. Chłopcy, którzy na co dzień uczą się w Szkole branżowej na kierunku – monter zabudowy i robót wykończeniowych, mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami, które szlifują w trakcie praktycznej nauki zawodu. W sumie brygada złożona z 11 wychowanków oraz wychowawcy odświeżyła i wymalowała 6 pomieszczeń szatni i korytarzy przy Sali gimnastycznej, z której także korzystamy w ramach zajęć wychowywania fizycznego. Nagrodą dla naszych wychowanków będzie uśmiech młodszych uczniów ze szkoły podstawowej ,a możliwość pomagania innym i dzielenia się swoimi umiejętnościami sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi.