Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W ramach uczczenia święta w miesiącu październiku w naszej placówce odbyły się zajęcia czytelnicze, spotkania z biblioteką i prezentacje dotyczące bibliotek i książek. Ta forma działania to okazja, aby zainteresować uczniów, nauczycieli działaniami biblioteki, aby podzielić się swymi pomysłami, a także problemami z jakimi spotykają się biblioteki szkolne w całym kraju.

Tekst – K. Osiewała. Zdjęcia – K. Machowczyk