Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 4 marca odbyła się Impreza Szkolna pt. „ 1 MARCA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Uroczystość rozpoczęły dźwięki pieśni żołnierskich. Po przywitaniu i krótkim wprowadzeniu, uczniowie prowadzący uroczystość: Damian Iwanecki, Jan Marciniak, oraz Oskar Chmura, zaprosili społeczność ośrodka do obejrzenia pokazu multimedialnego oraz prezentacji historycznej pt. ,,Nie dajmy zginąć poległym… – 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

Tekst i zdjęcia – K. Adamska