Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka od roku 1991 obchodzony jest w dniu 20 listopada. Jest to dzień uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. 20 listopada w naszej placówce został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat dotyczący praw dziecka. 02.12.2022 spotkaliśmy się razem z wychowankami aby szerzej zgłębić zagadnienie i uświadomić prawa i obowiązki dziecka. Zaprezentowane zostały przygotowane wcześniej przez K. Waszyńskiego i M. Kmiecika plakaty. Podczas prezentacji wychowankowie dowiedzieli się wielu potrzebnych informacji, również dotyczących miejsc gdzie mogą uzyskać pomoc. Obejrzeliśmy również film edukacyjny autorstwa B. Łukowiak „Prawa dziecka”. W tym dniu rozmawialiśmy również o tolerancji, pani Iwona Baran poprowadziła zajęcia związane ze świętem obchodzonym 16 listopada – Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Wychowankowie mogli dowiedzieć się czym jest tolerancja oraz uzmysłowić sobie, że są jej granice. Rozwadze zostało poddane pojęcie tolerancji jako szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem.

Fotorelacja – I. Baran, K. Olejniczak