Lekcja historii – Irena Sendlerowa

W związku z przypadającą 15 lutego 2022 roku 112-tą rocznicą urodzin Ireny Sendlerowej podczas zajęć z historii przybliżono losy osób ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W trakcie zrealizowanych lekcji uczniowie zostali zapoznani z postaciami Polaków ratujących w okresie II wojny światowej ludność pochodzenia żydowskiego (m.in. Irena Sendlerowa, Jan Karski, rodzina Ulmów z Markowej, Zofia Kossak), ponadto uczniowie zapoznali się z historią i programem działania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Analizując fragmenty tekstów źródłowych wychowankowie przedyskutowali postawy życiowe uznawane przez Irenę Sendlerową, uzgodnili ich hierarchię i ważność. Zajęcia zakończyła dyskusja odnośnie dostrzeżenia analogii miedzy wieloma zjawiskami przeszłymi a teraźniejszością, mówiono o niezgodzie na świat w którym wciąż ma miejsce dyskryminacja drugiego człowieka. Przeprowadzone pod opieką nauczyciela Pana Daniela Sienkowiec lekcje historii – będące częścią realizowanych w placówce zajęć edukacyjnych pn. ”Holokaust – zachować pamięć – pamięć dla przyszłości” – oraz poruszana tak ważna tematyka zajęć spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.