Koronawirus – ważne informacje

Informacje i materiały dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV – 2 dostępne pod linkami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ważne inne linki:

1. Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałbrzychu

https://psse-walbrzych.pl/aktualnosci

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

4. Ministerstwo Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie

5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.047.0000374,ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych.html

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – 11.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

8. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów – 13.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

9. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej – Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – 16.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol

10. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej – Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje – 16.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

11. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie! –  17.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu–sztuka-przyjdzie-do-ciebie

12..Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 17.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

13. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie cz.2. – 19.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu–sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2

14. Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie -19.03.2020r.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

15. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne – 20.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

16. Kultura w sieci

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

19. Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

https://dokumenty.men.gov.pl/Informator_MEN.pdf

Materiały do pobrania:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. >>>

2. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajeć dydaktycznych i wychowawczych >>>

3. Informacja Glównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów >>>

4. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajeć w szkołach >>>

5. Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami >>>

6. Lekcje z internetu – materiały dla uczniów >>> …..Przejdź do serwisu Zdalne Lekcje >>>.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiazań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty >>>

8. Uzasadnienie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiazań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty >>>

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty >>>

10. Uzasadnienie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty >>>

11. Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji >>>