Konkurs „Przysłowia i powiedzenia polskie”

W dniu 26.02.2022r  o godzinie 15.00 w sali gimnastycznej zebrały się wszystkie grupy wychowawcze, aby rywalizować między sobą w konkursie sprawdzającym wiedzę z zakresu znajomości polskich przysłów i powiedzeń. Organizatorem konkursu była pani Dorota Pawelec. Celem konkursu było: zaznajomienie z przysłowiami i powiedzeniami polskimi, uczenie zasad zdrowej rywalizacji, wdrażanie do uczenia się poprzez zabawę, wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy wychowankami oraz tworzenie tożsamości i odpowiedzialności za własną grupę, uczenie zasad współpracy i skutecznej pracy zespołowej. Każda grupa wychowawcza w przed dzień konkursu otrzymała zestaw przysłów, które mogły występować w zadaniach konkursowych, celem zapoznania się z nimi. Konkurs składał się z siedmiu zadań, które były zróżnicowane pod względem formy, ale każde z nich wymagało współpracy całej grupy wychowawczej. Jedne zadania polegały na dokończeniu powiedzeń i tutaj ważnym czynnikiem wpływającym na punktację był czas, inne wymagały wykazania się dobrą komunikacją przedstawiciela grupy ze swoją grupą wychowawczą (tzw. zabawa w kalambury- pokazywanie za pomocą gestów i mimiki oraz rozrysowanie danego powiedzenia). Ostatnie zadanie konkursowe było rozstrzygające. Wychowankowie musieli wypisać jak najwięcej przysłów i powiedzeń, w których występują zwierzęta. Każde prawidłowo zapisane przysłowie to jeden punkt. Przy tym zadaniu nastąpiła pełna mobilizacja grup, widoczna była również pozytywna rywalizacja i chęć zdobycia jak największej liczby punktów. Grupy w tym zadaniu wypisały po 14-16 prawidłowych przysłów i powiedzeń.  Na koniec została podliczona punktacja. Grupa I zdobyła 33 punkty i tym samym uzyskała I miejsce w konkursie, grupa IV zdobyła o jeden punkt mniej, czyli 32 punkty i uzyskała II miejsce w konkursie, natomiast III grupa – III miejsce z punktacją 27 punktów. Grupy w sposób niesamowity rywalizowały ze sobą. Było dużo śmiechu i zabawy.  Zabawa była przednia!

Tekst i zdjęcia – D. Pawelec