IV WALIMSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI – „PROFILKATYKA, A TY – 2019”

Dnia 23.05.2019 roku grupa chłopców pod opieką p. Radka Zająca udała się do Centrum Kultury i Turystyki  w Walimiu, gdzie odbył się IV Walimski Dzień Profilaktyki, którego organizatorem był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Jak się okazało ta wspaniała impreza nosząca nazwę „Profilaktyka, a Ty” zgromadziła uczniów z całego powiatu wałbrzyskiego, która wystąpiła na scenie prezentując autorskie piosenki, występy artystyczne i teatralne. Młodzież za pomocą różnych form przekazu firmowała hasła związane z zapobieganiem uzależnieniom oraz promowała zdrowy styl życia. Największe wrażenie zrobiło na nas przestawienie „Człowiek w masce” przygotowane przez uczniów MOS w Walimiu, które za pomocą pantomimy wskazało nam największe zagrożenia związane z używkami i ich dramatycznymi konsekwencjami. Po części artystycznej przyszedł czas na wspólne rozmowy, nawiązywanie nowych znajomości oraz pyszną kiełbaskę z grilla.