Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 25 października 2021 roku, w naszej placówce, uroczyście obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Celem głównym imprezy było motywowanie naszych uczniów do nauki języków obcych. Imprezę rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca Europejskiego Dnia Języków Obcych, uczniowie mieli również okazję obejrzeć różnorodne prezentacje multimedialne przygotowane wcześniej. Tematyka prezentacji była bardzo różnorodna (np. zabytki Europy, sport w Wielkiej Brytanii, kraje niemieckojęzyczne). Publiczność chętnie i uważnie je oglądała, a zagadnienia w nich poruszane przydały się później podczas udziału w konkursach ze słodkimi nagrodami. Oprócz zadań związanych ze znajomością kultury różnych krajów, przygotowane zostały także rozmaite konkurencje językowe.  Dzień Języków Obcych w naszej szkole już na stałe wszedł do kalendarza szkolnych uroczystości. Jest to świetna zabawa, integrująca zarówno organizatorów, artystów, jak i publiczność. Młodzież ma szansę zaprezentować swoje talenty i umiejętności, a publiczność uczy się słownictwa, wymowy danego języka, zwyczajów innych krajów, elementów geografii i historii. I co ważne, ta zabawa motywuje do nauki języków obcych.