Egzamin ósmoklasisty 2022

We wtorek – 24 maja 2022r. uczniowie naszej szkoły podstawowej przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Już od samego rana tego dnia widać było podekscytowanie chłopców. Trwały ostatnie rozmowy z wychowawcami, wskazówki od nauczycieli, poprawianie kołnierzyków, wreszcie ostatnie życzenia przed drzwiami sali gimnastycznej od starszych kolegów z branżówki i wszystkich pracowników. Po rozlosowaniu miejsc uczniowie zasiedli w ławach. Jako pierwszy, glos zabrał dyrektor naszej placówki, pan Piotr Schienke. Przypomniał uczniom procedury oraz zasady zachowania podczas trwania egzaminu i życzył pomyślności w rozwiązywaniu testów. Po dokonaniu czynności proceduralnych i rozdaniu arkuszy, przyszła decydująca chwila – chłopcy ujrzeli treści czekających ich zadań. Tak wyglądał początek każdego z trzech dni, w których trwały egzaminy. Nasi uczniowie dzielnie podejmowali zadania zarówno z języka polskiego jak i z matematyki oraz języka obcego. Za każdym razem, po opuszczeniu sali przez ósmoklasistów, jeszcze długo słychać było dyskusje na temat treści zadań testowych. Teraz czekamy na wyniki. Oczywiście życzymy chłopcom jak najlepszych osiągnięć w tym ważnym dla nich egzaminie.

Tekst i zdjęcia – K. Machowczyk