Egzamin ósmoklasisty 2021

We wtorek – 25 maja 2021r. uczniowie  naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Tego dnia, już od samego  rana widać było podekscytowanie chłopców. Trwały ostatnie rozmowy z wychowawcami, wskazówki od nauczycieli, poprawianie kołnierzyków, wreszcie ostatnie życzenia przed drzwiami sali gimnastycznej od kolegów z młodszych klas i wszystkich pracowników. Po  rozlosowaniu miejsc uczniowie zasiedli w  ławach. Jako pierwszy, glos zabrał dyrektor naszej placówki, pan Piotr Schienke. Przypomniał uczniom procedury oraz zasady zachowania podczas trwania egzaminu i życzył pomyślności w rozwiązywaniu testów. Po dokonaniu czynności proceduralnych i rozdaniu arkuszy, przyszła decydująca chwila – chłopcy ujrzeli treści czekających ich zadań. Tak wyglądał początek każdego z trzech dni, w których trwały egzaminy. Nasi uczniowie dzielnie podejmowali zadania zarówno z języka polskiego jak i z matematyki oraz języka obcego. Za każdym razem, po opuszczeniu sali przez ósmoklasistów, jeszcze długo słychać było dyskusje na temat treści zadań testowych. Teraz czekamy na wyniki. Oczywiście życzymy chłopcom jak najlepszych osiągnięć w tym ważnym dla nich egzaminie. Mamy nadzieję, że będą one dobre i pomogą naszym przyszłym absolwentom dostać się do dobrych szkół branżowych, gdzie będą kontynuować swoją edukację.