Egzamin końcowy grupy budowlanej

W dniu 2 czerwca 2017r. uczniowie z grupy projektowej budowlanej przystąpili do egzaminu kończącego edycję ich kursu, w ramach programu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.  Egzamin odbył się w hali budowlanej świdnickiego Centrum Kształcenia Zawodowego. W godzinach 14.30 – 18.30 chłopcy zmagali się z zadaniami praktycznymi przygotowanymi przez Komisję Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy. Tuż przed czasem wyznaczonym na rozpoczęcie pracy, egzaminator otworzył kopertę i wręczył uczestnikom materiały egzaminacyjne. Zadaniem uczniów było naniesienie na ścianę odpowiednich wymiarów, wytyczenie linii zgodnie z rysunkiem technicznym, następnie oklejenie i wymalowanie elementów farbą emulsyjną, zgodnie z podanymi wytycznymi. Pomimo dość sporego stopnia trudności chłopcy poradzili sobie z wykonaniem wszystkich zadań i uzyskali spore wyniki w punktowej skali oceniania. Gratulujemy naszym przyszłym budowlańcom pozytywnego ukończenia kursu i zdania egzaminu na wysokim poziomie.