Co mam zrobić w nietypowej sytuacji domowej?

Z dniem 1 lutego  2018r. rozpoczęliśmy drugą edycję cyklu zajęć  z zakresu prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Chłopcy, którzy biorą udział w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, wzięli udział w zajęciach na temat „Co mam zrobić w nietypowej sytuacji domowej”. Podczas zajęć rozmawialiśmy o różnych przykrych sytuacjach, które mogą nas spotkać w domu. Rozważaliśmy, jak powinniśmy postępować w przypadku gdy pęknie lub zamarznie rura wodna, gdy nastąpi awaria prądu elektrycznego, gdy ktoś włamie się do mieszkania, gdy ulatnia się gaz a także w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy na klatce schodowej. W tej części zajęć, pracowaliśmy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego materiału multimedialnego. Później chłopcy pracowali wspólnie w zespole zadaniowym. Opracowywali szereg działań na wypadek, gdy ktoś włamie się do mieszkania oraz w sytuacji, gdy uszkodzimy głowicę baterii wodnej. Następnie opracowywali sposoby postępowania na wypadek zwarcia instalacji elektrycznej oraz w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy rannej osobie na klatce schodowej. Początkowo zadania sprawiały zespołowi sporo trudności, lecz w toku pracy chłopcy z pomocą nauczyciela wypracowali całkiem trafne metody działania w tych nietypowych sytuacjach. W drugiej części zajęć uczniowie pracowali indywidualnie. Otrzymali zadanie: samodzielnie zaprojektować tablicę informacyjną zawierającą najważniejsze telefony alarmowe. Z tym zadaniem poradzili sobie znakomicie, ponieważ w szkole na zajęciach techniki i informatyki wykonują sporo projektów technicznych i wizualizacyjnych. Wykonane przez nich projekty z powodzeniem nadają się do umieszczenia w korytarzu budynku, aby w razie potrzeby lokatorzy mogli wezwać odpowiednie służby ratunkowe.