73. rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

W związku z przypadającą 10 grudnia 2021r. 73. rocznicą podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z uczniami naszej placówki zostały przeprowadzone zajęcia wpisujące się w cykl inicjatyw edukacyjnych omawiających kwestie praw człowieka na przestrzeni dziejów, jaki i u progu XXI wieku. W trakcie zrealizowanych pod opieką nauczyciela historii oraz WOS Pana Daniela Sienkowiec zajęć lekcyjnych, omówiono z młodzieżą rocznicowy dokument Deklaracji Praw Człowieka, przybliżono dzieje praw człowieka na świecie i w Polsce, wyszczególniono najważniejsze zagadnienia związane z tą, tak istotną na co dzień, tematyką. Korzystając z publikacji i materiałów edukacyjnych Amnesty International (organizacji walczącej o prawa człowieka) przybliżono także ideę corocznej globalnej akcji pn. „Maraton Pisania Listów AI”. Przeprowadzone zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem młodzieży; część z uczniów uczciła ten ważny dzień tworząc autorskie prace plastyczne nawiązujące swoją tematyką do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ustanowionego właśnie 10 grudnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Tekst i zdjęcia – D. Sienkowiec