5 grudnia w naszej placówce obchodzony był spóźniony Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasi wychowankowie każdego dnia używają tabliczki mnożenia podczas codziennych zajęć, czy to matematyki, fizyki, chemii czy podczas przedmiotów zawodowych i praktyk. Podczas naszego spotkania starałem się uświadomić, jak bardzo ważną rolę odgrywa ona w naszym codziennym życiu. Zaprezentowałem wychowankom, jako że nie wszyscy znają ją jeszcze odpowiednio dobrze, kilka technik nauki oraz używania jej podczas mnożenia liczb większych dwu i trzycyfrowych.  Do prezentacji włączył się Oskar Chmura który również pokazał wychowankom jedną z technik mnożenia. Po tej części wychowankowie przystąpili do mini turnieju tabliczki mnożenia. Chłopcy dobrali się w trzyosobowe drużyny. Dwóch z nich rzucało dziesięcio ściennymi kostkami i nawzajem wyrzucali sobie działania z zakresu mnożenia a trzeci wychowanek sprawdzał wyniki. Następnie wychowankowie zmieniali się tak aby każdy mógł zagrać z każdym. I to właśnie ta część była dla chłopców niesamowicie atrakcyjna. Bawili się bardzo dobrze mimo tego że za grę ta nie przewidziane były jakiekolwiek nagrody.  Chłopcy po wyjściu jeszcze jakiś czas rozmawiali na ten temat dyskutując o różnych metodach nauki tabliczki mnożenia. Następnego dnia wielu wychowanków podczas lekcji matematyki proponowali aby podczas lekcji również zagrać w tabliczkę mnożenia.

Tekst i zdjęcia – M. Sopicki